تبلیغات
شهر کارتون - کپی کنندگان و سایر موارد
فعلا کسی نیست ولی یه خانم یا آقایی یه نظر خصوصی با این مضمون
خب کپی کن ولی یادت باشه اگر پیدات کنم.......... از لحن حرف زدنت هم خوشم نیومد حتی جریت نداری اسمتو بزنی