تبلیغات
شهر کارتون - بنر و لوگوی ما
اینم کدش برای دوستان ولی چون قفل کلیک راست هست به خودم بگید بهتون میدم
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=1&play=1&w=400&h=300&id=swjuyhflxqzodn6&max=3&ct=0&kc=FF20DA&kadr=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;http://www.1abzar.com/abzar/slider.php">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h2></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
ساخت ماهانا جون هست دستش درد نکنه
 لوگو دوم
شهر کارتون


اگر میخواید بزارید تو صفحات جانبی از کد لوگوی دوم استفاده کنین از کد بالا استفاده کنید